[Surinam] Transport helikopter over weg zorgt voor schade

News about this airline - please include a link to the source as well as the article text itself.
User avatar
bimjim
Forum Administrator
Forum Administrator
Posts: 31426
Joined: Fri May 12, 2006

[Surinam] Transport helikopter over weg zorgt voor schade

Unread post by bimjim » Sat Jan 11, 2014

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws ... or-schade/

[Surinam] Transport helikopter over weg zorgt voor schade

08/01/2014 15:49 - Redactie dWT Online
 • Image
  Mannen die bezig waren met het transport, zijn de losgeraakte helikopter weer aan het vastgordelen Foto: dWT
PARAMARIBO

Een helikopter die woensdag werd vervoerd op een oplegger heeft in de Commewijnestraat schade veroorzaakt aan twee voertuigen langs de weg en rukte kabels van ten minste drie stroompalen los. Ook de helikopter raakte daarbij beschadigd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Dit wordt bevestigd door Inspecteur Ramkhelawan Drophatie van de politievoorlichtingsdienst. Het vermoeden bestaat dat er geen rekening werd gehouden met de laag hangende stroomkabels. De helikopter gleed ook van de oplegger af en kwam op de berm te vallen.

Volgens Inspecteur Ramkhelawan valt het vervoeren van een helikopter op een oplegger via de openbare weg onder bijzonder vervoer en moet het wettelijk onder politiebegeleiding gebeuren, wat niet het geval was. Eventuele strafmaatregelen worden daarom niet uitgesloten, aldus de inspecteur.

De pers die ter plaatse was om haar werk te doen, werd geconfronteerd met Jerrel van Embricqs van Hi-Jet Helicopters. Die maakte opzichtig van elke cameraman of fotograaf een gezichtsfoto.

Hi-Jet is echter geen eigenaar van het toestel. Het bedrijf van Van Embrigcqs is slechts ingehuurd om het toestel, dat eigendom is van een bedrijf, te vervoeren van de ene naar de andere locatie.
 • Image
  Hier is duidelijk te zien hoe de helikopter, die van oplegger afgleed, geheel is losgeraakt
----------------------------------------------------------------------

[Surinam] Transport helicopter on road creates damage

08/01/2014
 • Image
  Men who were engaged in the transportation , the loose helicopter back to vastgordelen
PARAMARIBO

A helicopter Wednesday was transported on a trailer is in Commewijnestraat caused damage to two vehicles along the road and pulled cables of at least three power poles apart . The helicopter touched thereby damaged. There were no personal accidents.

This is confirmed by Inspector Ramkhelawan Drophatie police advisory . It is suspected that no account was taken of the low-hanging power lines . The helicopter also slipped off the trailer and came to fall . At the roadside

According to Inspector Ramkhelawan is carrying a helicopter on a trailer on public roads under special transport and must legally be done under police escort , which was not the case . Possible sanctions are not excluded , says the inspector .

The press on the spot was to do its work, was faced with Jerrel Embricqs of Hi- Jet Helicopters . That made ​​showy each cameraman or photographer a face picture .

However, Hi-Jet is not the owner of the device . The company Van Embrigcqs is only hired to the device , which is owned by a company , to transport from one location to another .
 • Image
  Here you can see how the helicopter, which was slipping trailer, is completely disconnected clear

Post Reply

Return to “Hi-Jet Helicopters Suriname”